Welkom

20160421_103631

Welkom bij AZC-school Oisterwijk!

 

AZC-school Oisterwijk op AZC Oisterwijk

AZC-school Oisterwijk is een dependance van OBS Darwin. De “moederschool” ligt in de wijk Pannenschuur in Oisterwijk.

De AZC-school ligt op het terrein van het asielzoekerscentrum aan de  Kievitsblekweg in Oisterwijk.

Dit centrum ligt op deze plaats al vanaf 1991.

In 2001 is het hele centrum gerenoveerd en sinds die tijd staat de AZC-school ook op het centrum.

In de jaren vanaf 1991 tot nu is de opvang en begeleiding van asielzoekers de verantwoordelijkheid van het COA (Centrale Opvang voor Asielzoekers). Afhankelijk van de grootte van de instroom heeft het COA steeds haar beleid hierop aangepast. Zo is de organisatie van de opvang voor asielzoekers nogal eens veranderd. Het opvangcentrum in Oisterwijk is in die jaren dus ook nogal eens van karakter veranderd en was bijvoorbeeld AZC (asielzoekerscentrum waar de bewoners hun hele procedure konden afwachten, dan weer O.C. (Opvangcentrum) waar de bewoners alleen het eerste gedeelte van hun procedure afwachten.

Meest recente ontwikkeling is dat het AZC een regulier Centrum is waar vluchtelingen wonen die nog midden in hun procedure zitten of een verblijfsvergunning hebben en in afwachting zijn van een woning ergens in Nederland.

Ons gebouw

In 2001 is de AZC-school op het terrein van het COA komen staan. In dit gebouw zitten twee vormen van onderwijs:

  • De AZC-school die het onderwijs verzorgt voor de basisschoolleerlingen. (4 tot en met 12 jaar)
  • 2 College Durendael afd. Vluchtelingenschool die het onderwijs verzorgt voor de Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen in de leeftijd tussen 13 en 18 jaar.

Missie, visie, kernwaarden

Missie

We willen bereiken dat leerlingen doorstromen naar een vervolgschool met kennis en ervaring van de Nederlandse samenleving en cultuur. Daarbij ligt de focus op Nederlandse taal en hebben we oog voor persoonlijke groei.

Visie

Om vorm te geven aan onze missie zorgen we voor een veilig schoolklimaat. Het gehele team zorgt samen voor passend onderwijs voor elke leerling. De Nederlandse taal wordt thematisch aangeboden en we maken gebruik van het expliciete directe instructie model bij het lesgeven.

Kernwaarden

Veiligheid, Vertrouwen, Samenwerken, Taalontwikkeling

We zijn druk bezig met het bouwen aan onze school.
Daarbij hoort ook een nieuwe website.

We hopen deze begin 2019 gereed te hebben.

20160421_105254