Schoolgids

AZC-school Oisterwijk is een school voor kinderen van asielzoekers van 4 tot 12 jaar. 
De AZC-school ligt op het terrein van het asielzoekerscentrum aan de  Kievitsblekweg in Oisterwijk. Dit centrum ligt op deze plaats al vanaf 1991. In 2001 is het hele centrum gerenoveerd en sinds die tijd staat de AZC-school ook op het centrum.

In de jaren vanaf 1991 tot nu is de opvang en begeleiding van asielzoekers de verantwoordelijkheid van het COA (Centrale Opvang voor Asielzoekers). Afhankelijk van de grootte van de instroom heeft het COA steeds haar beleid hierop aangepast. Zo is de organisatie van de opvang voor asielzoekers nogal eens veranderd. Het opvangcentrum in Oisterwijk is in die jaren dus ook nogal eens van karakter veranderd en was bijvoorbeeld AZC (asielzoekerscentrum waar de bewoners hun hele procedure konden afwachten, dan weer O.C. (Opvangcentrum) waar de bewoners alleen het eerste gedeelte van hun procedure afwachten.

Meest recente ontwikkeling is dat het AZC een regulier Centrum is waar vluchtelingen wonen die nog midden in hun procedure zitten of een verblijfsvergunning hebben en in afwachting zijn van een woning ergens in Nederland.

Ons gebouw
In 2001 is de AZC-school op het terrein van het COA komen staan. In dit gebouw zitten twee vormen van onderwijs:
• De AZC-school die het onderwijs verzorgt voor de basisschoolleerlingen. (4 tot en met 12 jaar)
• 2 College EOA die het onderwijs verzorgt voor nieuwkomers in de leeftijd tussen 13 en 18 jaar.

Voor de actuele schoolgids 2023- 2024 van onze AZC-school verwijzen u graag naar de volgende link:

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2826/File/Venster_schoolgids_2023-2024_41611-10VR-001_28-09-2023.pdf